08. 6269.9991

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

06-10-2015
Nước thải chế biến thực phẩm chủ yếu chứa các chất hữu cơ ít độc có nguồn gốc động thực vật. Chất thải hữu cơ có nguồn gốc từ thực vật đa phần là cacbon - hydrat chứa ít chất béo và protein

Thông tin khác

Dịch vụ của chúng tôi

Dự án của chúng tôi