08. 6269.9991

Điều hòa không khí nhà xưởng sản xuất

08-10-2015
Trong sản xuất công nghiệp, do đặc thù không gian rộng lớn của nhà xưởng, các thiết bị máy móc, loại hình ngành nghề sản xuất và môi trường làm việc của con người. Nhà máy do vậy cần có hệ thống điều hòa không khí hoạt động tối ưu. Tùy thuộc vào loại hình sản xuất, nhà máy sản xuất thướng lắp đặt các hệ thống điều hòa thông gió, điều hòa làm mát....