08. 6269.9991

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

08-10-2015
Nguồn nước thải chế biến thực phẩm chủ yếu chứa các chất hữu cơ ít độc có nguồn gốc thực vật hoặc động vật. Chất thải hữu cơ có nguồn gốc từ thực vật đa phần là các bon - hydrat chứa ít chất béo và protein nên dễ dàng bị phân huỷ bởi vi sinh. Chất thải có nguồn gốc động vật có thành phần chủ yếu là protein và chất béo khó bị phân huỷ bởi vi sinh vật. Các cơ sở chế biến thực phầm thường gây ô nhiễm mùi và nước thải trong nhiều trường hợp cũng góp phần quan trọng gây ô nhiễm mùi.

Các nguồn thải như:

   -  Nước thải nhà máy chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.

   -  Nước thải nhà máy sản xuất, chế biến dầu thực vật.

   -  Nước thải nhà máy chế biến thực phẩm ăn nhanh.

   -  Nước thải nhà máy sản xuất, chế biến đường và các sản phẩm từ đường.

   -  Nước thải nhà máy chế biến đồ hộp.

   -  Nước thải từ nhà máy chế biến rau, củ, quả thành phẩm...

   -  Nước thải từ nhà máy sản xuất bánh kẹo.

...

Đặc tính nguồn thải chế biến thực phẩm phụ thuộc lớn vào nguyên liệu sản xuất, công nghệ chế biến...

  - Chủ yếu chứa các chất hữu cơ ít độc có nguồn gốc thực vật hoặc động vật.

  - Chất thải hữu cơ có nguồn gốc từ thực vật đa phần là các bon – hydrat.

  - Chất thải có nguồn gốc động vật có thành phần chủ yếu là protein và chất béo.

  - Chắn rắn lơ lửng, BOD, COD, vi khuẩn gây hại.

  - Chế biến thực phầm thường gây ô nhiễm mùi và nước thải, nhiều trường hợp cũng góp phần quan trọng gây ô nhiễm mùi.

Một số công nghệ xử lý nước thải thường được áp dụng với nước thải chế biến thực phẩm

1. Xử lý bằng phương pháp sinh học hiếu khí: Biện pháp này dùng các vi sinh vật hiếu khí phân hủy các chất hữu cơ trong nước và các thành phần gây ô nhiễm thành các chất vô cơ không gây ô nhiễm.

2. Xử lý bằng phương pháp sinh học kị khí: Biện pháp này dùng các vi sinh vật kị khí để phân hủy các chất hữu cơ và các thành phần gây ô nhiễm trong nước. Cơ chế phân hủy này diễn ra trong điều kiện kị khí nên có thể áp dụng cho những nơi có quỹ đất hẹp và không có mặt thoáng lớn; có thể áp dụng trong khu vực đông dân cư.

3. Xử lý bằng phương pháp lọc sinh học: Xử lý sinh học nói chung rất phù hợp đối với các loại nước thải công nghiệp thực phẩm do bản chất dễ thối rữa và dễ phân huỷ của chất ô nhiễm.

Hãy liên hệ với Công Ty TNHH Kỹ Thuật Miền Xanh để được tư vấn miễn phí về công nghệ xử lý nước thải - xử lý nước thải chế biến thực phẩm.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0933350988

Email: info@mienxanh.vn