08. 6269.9991

Dịch vụ của chúng tôi

Dự án của chúng tôi

Tag nước thải công nghiệp

08
Tháng 10

Xử lý nước thải khu công nghiệp

 By Admin    Bình luận
Nước thải của khu công nghiệp gồm hai loại chính: nước thải sinh hoạt từ các khu văn phòng và nước thải sản xuất từ các nhà máy sản xuất trong khu công ...
08
Tháng 10
Nguồn nước thải chế biến thực phẩm chủ yếu chứa các chất hữu cơ ít độc có nguồn gốc thực vật hoặc động vật. Chất thải hữu cơ có nguồn gốc ...
09
Tháng 10
Danh sách các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải các ngành nghề