08. 6269.9991

Dịch vụ của chúng tôi

Dự án của chúng tôi

Tag nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của con người, các hoạt động kinh doanh – giải trí, buôn bán, đặc biệt là các dịch vụ ăn ...
08
Tháng 10
Theo Thông tư 08/2008 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường chiến lước, đánh giá tác động môi trường, ...
08
Tháng 10
Để chính thức đi vào xây dựng dự án cũng như hoạt động kinh doanh, sản xuất, các doanh nghiệp cần có đầy đủ các hồ sơ môi trường theo đúng Luật bảo ...
06
Tháng 10

Xử lý nước thải sinh hoạt

 By Admin    Bình luận
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của con người chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học, ngoài ra còn có các thành phần vô cơ, ...