08. 6269.9991

Dịch vụ của chúng tôi

Dự án của chúng tôi

Tag nước thải thủy sản

08
Tháng 10
Thành phần nước thải phát sinh từ ngành công nghiệp chế biến thủy sản chứa chủ yếu các chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học, hợp chất ni tơ, và ...
06
Tháng 10

Xử lý nước thải thủy sản

 By Admin    Bình luận
Nước thải nhà máy thủy sản chứa phần lớn hợp chất hữu cơ có nguồn gốc từ nguyên vật liệu nhà máy như cá, tôm, mực... Thành phần chủ yếu gồm ...