08. 6269.9991

Dịch vụ của chúng tôi

Dự án của chúng tôi

Tag nước thải

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của con người, các hoạt động kinh doanh – giải trí, buôn bán, đặc biệt là các dịch vụ ăn ...
09
Tháng 10
Nước thải phát sinh từ rất nhiều khâu khác nhau trong quá trình hoạt động của bệnh viện như: máu, dịch cơ thể, giặt quần áo bệnh nhân, khăn lau, chăn mền ...
08
Tháng 10

Xử lý nước thải khu công nghiệp

 By Admin    Bình luận
Nước thải của khu công nghiệp gồm hai loại chính: nước thải sinh hoạt từ các khu văn phòng và nước thải sản xuất từ các nhà máy sản xuất trong khu công ...
08
Tháng 10
Thành phần nước thải phát sinh từ ngành công nghiệp chế biến thủy sản chứa chủ yếu các chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học, hợp chất ni tơ, và ...